facebook   facebook   facebook

Hvor kan man få hjælp?

Er du i et job lige nu, hvor du behøver hjælp? Kender du nogen, som behøver hjælp - eller vil du blot vide mere om, hvor hjælpen findes, hvis du engang skulle få brug for den?
 

Arbejdspladsen:

Arbejdsmiljørepræsentant: Er du på en arbejdsplads, hvor der er en arbejdsmiljørepræsentant, kan du kontakte vedkommende og få en snak om det, du oplever er problematisk. Du vil også kunne få at vide, hvem du ellers kan snakke med.

Tillidsrepræsentant: Er du medlem af en fagforening, kan du bede din tillidsrepræsentant om hjælp.

 

Fagforeningerne:

Fagforeningerne har arbejdsmiljøkonsulenter, der kan hjælpe med materialer om mobning og psykisk arbejdsmiljø. Hvis du får brug for hjælp og støtte i forbindelse med sygemelding eller tjenstlig samtale, har nogle fagforeninger sagsbehandlere som f.eks. kan tage med til møder m.m. Nogle steder kan du også få hjælp til psykologbistand, deltagelse i selvhjælpsgrupper eller andre netværk.

Du skal være opmærksom på, at du skal være medlem af en fagforening for at kunne få personlig hjælp.

Du kan også hente viden og inspiration på fagforeningernes hjemmesider.

Links til nogle de store fagforbund, f.eks.:
FOA 
3F
HK
BUPL
Dansk Metal
LO
LO-side målrettet børn og unges arbejdsmiljø

 

Hvis du gerne vil have kontakt til en psykolog:

Hvis du har en let til moderat depression, eller hvis du lider af en let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (tvangstanker/tvangshandlinger), og hvis du er fyldt 18 år, så kan din praktiserende læge henvise dig til psykologsamtaler. Der er mulighed for at få 60% af udgiften dækket via Sygesikringen, men resten skal du selv betale.

Din praktiserende læge kan også tilbyde samtaleforløb, som alternativ til hjælp fra en psykolog, hvis man ikke er berettiget til en henvisning. Lægen kan også tage stilling til, om der er grundlag for at henvise dig til arbejdspsykologisk udredning.  

Endvidere er der også mulighed for henvisning til psykolog, hvis man har været udsat for en begivenhed omhandlende vold eller ulykke inden for 6, højst 12, måneder. Det kræver dog, at egen praktiserende læge har stillet en diagnose, der relaterer sig til reaktioner på svær belastning eller tilpasningsreaktioner, samt en moderat nedsat funktionsevne.    

Man kan evt. også tjekke sin indboforsikring, som i nogle tilfælde dækker udgifter til psykolog.
 

Arbejdstilsynet:

Hos Arbejdstilsynet kan du få råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet er med til at sikre, at virksomhederne overholder deres ansvar i forhold, at arbejdsforholdene på virksomheden er forsvarlige både i forhold til sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet kan komme på besøg på en virksomhed for at se, om arbejdsmiljøet er i orden. Hvis virksomheden ikke har overholdt arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet give et påbud, dvs. at de fortæller virksomheden, hvad den skal gøre for at overholde loven. Og så skal virksomheden gøre det.

Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om mobning.
Kontakt hotlinen:  Ring på telefon 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen, telefonen er åben mandag til fredag kl. 8-15.

 
BFA - Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø

Der er i alt 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) i Danmark. Det er dem, som ved alt om dit fag. På deres fælles hjemmeside: http://www.bfa-web.dk/, kan du klikke dig videre til lige nøjagtig dit fag.

Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl. a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning. De har også en særlig arbejdsmiljøside, hvor du kan få meget mere at vide.

 

Foreningen mod Voksenmobning:

Voksenmobning - Nej tak!

Er du ramt af mobning, og har du brug for nogen at snakke med, kan du ringe på foreningens HOTLINE:
Hver onsdag mellem kl. 19 - 21 på telefon 60 80 68 98.

 

Om stress og trvisel på din arbejdsplads:

Fra stress til trivsel er en hjemmeside, oprettet af Videncenter for Arbejdsmiljø, hvor du kan få mere viden om stress, og hvordan det kan håndteres og forebygges. På siden er der også links til sider om forebyggelse af mobning og vold.
 

VFA - Videnscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Videncenter for Arbejdsmiljøs vidensportal. Alt, hvad der er værd at vide om arbejdsmiljø - det ved de!

 

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet rådgiver både arbejdsgivere og ansatte om, hvordan man får et sundt arbejdsmiljø. Det er også dem, som rådgiver ministeren om arbejdsmiljøemner og om, hvordan arbejdsmiljøloven skal følges. Læs mere om dem her

     
This page load time was 0.032 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk