facebook   facebook   facebook

Tillid

Tillid kan være svært at definere. Men det handler om tryghed, om at turde spørge om hjælp, turde lave fejl og have mod til at indrømme det over for hinanden. Tllid er dét på en arbejdsplads, som gør, at alle tager ansvar og hjælper hinanden.

Tillid er derfor afgørende i samværet mellem mennesker, og det er svært at være på en arbejdsplads, hvor folk går rundt og nærer mistro til hinanden. Det kan ske, hvis man i længere tid går med ting, man er utilfreds med uden at sige det. Dårlige situationer løses imidlertid sjældent, hvis man bliver ved med at holde det inde, og det går både ud over én selv, andre ansatte og arbejdspladsen som sådan.

Det kan være svært at indrømme egne fejl, og ofte har man svært ved at tro på, at andre ikke dømmer én meget hårdt, hvis man har lavet noget galt. I den forbindelse kan det være vigtigt at have tillid til at andre, deriblandt ens chef, sjældent dømmer én ligeså hårdt, som man selv gør. Har man lavet en fejl, er det en god idé at indrømme det, så fejlen kan blive rettet. I modsat fald kan det udvikle sig til et væsentligt større problem.

Manglende tillid gør, at folk ofte misforstår hinanden. Det kan føre til konflikter, sladder og i værste fald mobning. De ansatte begynder måske at gå og vogte på hinanden, og det kan gøre, at man bliver meget optaget af ikke at lave fejl. Man bliver usikker og handlingslammet, og får udført sit arbejde på dårligere vis. Man bliver samtidig optaget af kun at sikre sig selv og bliver ligeglad med de andre. Ud over at det skaber et dårligt socialt klima, kan det gøre, at man mister tilliden til egne evner.

En arbejdsplads, hvor folk ikke har tillid til hinanden, har ikke kun negative konsekvenser for den enkelte medarbejder, men påvirker også arbejdspladsen. Mistro og manglende tillid kan gøre det svært at få gang i de kreative processer, og det hæmmer idéudvikling og fremskridt og har en stagnerende effekt.

Når man er ny på en arbejdsplads nærer man fra starten en frygt for, at man ikke kan have tillid til sine nye kollegaer. Det er ganske naturligt: Du kender dem ikke, du vil gerne vise, hvad du kan og du er måske selv lidt nervøs over, om du nu er god nok til dit nye arbejde. Men viser du din nye arbejdsplads tillid, får du den som regel igen.

     
Tør du lave fejl - og spørge om hjælp?
Det kan være svært at indrømme, at man har brug for hjælp. Det kræver tillid til kollegaerne. Heldigvis havde Klara det.
   
   
     
This page load time was 0.030 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk