facebook   facebook   facebook

Mobning og chikane

Mobning og chikane er alvorligt og skal tages alvorligt. Det kan være svært at vurdere, hvornår det fx er mobning og ikke bare uskyldigt drilleri. Hvornår er det sexchikane og ikke bare en uskyldig flirten? Det er det, når den, det går ud over føler sig krænket, ked af det, utilpas og direkte dårlig. Også selvom dem, som drillede, bare troede, at det var for sjov. Det er ikke OK.

Når man snakker om mobning, tænker man tit på skolegården, hvor man gemmer en skoletaske, råber grimme ting osv. Mobning er også at ignorere hinanden eller at tage de spændende arbejdsopgaver fra én, man ikke kan lide.

En daglig oplevelse kan være: Du siger godmorgen til din kollega, da I mødes på gangen, men hun reagerer ikke, går lige forbi dig, og det er som om, hun slet ikke ser dig? Kl 12 sidder du sammen med dine kollegaer til frokost, men det er som ingen rigtig svarer på det, du spørger om. De svarer kort eller måske "overhører" de dig? Der er hel masse små episoder, som får dig til at føle dig utilpas og ensom. Er det bare mig, eller? Du føler dig isoleret og uden for fællesskabet. Du begynder at miste tilliden til dine kollegaer og prøver at gøre dit arbejde ekstra godt og er hele tiden bange for at lave fejl.

Det er meget vigtigt, at du tør tale med en anden om det. Måske i første omgang en god ven, så du får mulighed for at tjekke, om det, der foregår virkelig er i orden. At det er det, de andre gør og ikke dig, der er noget galt med.

Drilleri og mobning - hvad er forskellen?
Sammen med de kolleger, som du har det godt med og synes om, har I en omgangstone, der er lidt drillende, og som nogle gange går lidt tæt på. Men du tager det selv som noget for sjov og giver også igen med samme mønt. Det gør hverdagen lidt sjovere og letter tit på stemningen! 

Men du har en ældre kollega, som du egentlig ikke er særlig glad for, som stikker til dig på en måde, som han måske selv opfatter er at drille - men  det føles slet ikke rart. Du bliver ked af det, føler dig ydmyget og nedgjort. I sådan en situation skal man sige fra. Tag kontakt til en tillidsrepræsentant, en anden god kollega eller din chef. Det er vigtigt, at alles grænser overholdes - også selvom de er forskellige.

Sexchikane og flirt
På rigtig mange arbejdspladser, hvor der både er mænd og kvinder, er der tit lidt uskyldig flirten. Det kan være, at man roser et stykke tøj, nye sko eller en ny frisure. Og det er helt OK. Men hvis der er noget, som bliver sagt om eller til dig, som du ikke har det godt med, skal du sige fra. Det kan være, der er en, der altid står for tæt, læner sig op ad dig, eller altid kommer med kommentarer du synes, overskrider din tærskel. Og det kan ske for både mænd og kvinder!

Men hvordan siger man fra? Hvis man i forvejen føler sig ydmyget eller nedgjort, så er det ret naturligt, at man ikke har overskudet eller modet til at sige fra. Gå derfor til en anden og bed om hjælp. Din chef eller (hvis det er chefen, der er problemet), en god kollega, en ven, din far eller mor. Få støtte et andet sted. En rigtig god idé er at kontakte fagforeningen. De er gode til at tackle sådanne emner og kan tage en snak med den, du føler gør noget, han eller hun ikke skal - og de kan gøre det diskret, og uden at du er med. De vigtigste er, at du tager de signaler, din hjerne og krop sender, alvorligt.

 

 

     
Jeg blev mobbet
Det kan være svært at indse, at man bliver mobbet. Det tog Mette lang tid, inden hun med sig selv følte, at nu var det ikke længere i orden.
   
   
     
This page load time was 0.028 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk