facebook   facebook   facebook

Hvad handler psykisk arbejdsmiljø om?

 

De psykosociale forhold på arbejdspladsen kan inddeles i seks kategorier:

1. Krav på arbejdet drejer sig fx de arbejdsmængder, man skal løse og hvor hurtigt og om man får uventede opgaver. Det drejer sig om krav om at skulle forholde sig til andre menneskers følelser fx hos børn, gamle eller syge og krav om at skulle skjule sine egne følelser.

2. Arbejdets organisering og indhold drejer sig fx om at have indflydelse på sit arbejde, om man har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, om der er variation og mening i arbejdet, og om man kan involvere sig. Området dækker også arbejdsmiljøpåvirkningen fra væsentlige forandringer på arbejdspladsen eller i organiseringen af arbejdet.

3. Sociale relationer og ledelse drejer sig fx om forudsigelighed, dvs. om man på forhånd får at vide hvilke opgaver, man skal løse. Og det drejer sig om belønning i forhold til ens indsats, klarhed om rollefordeling, ledelseskvalitet og om social støtte fra kolleger og ledere samt om det sociale fællesskab.

4. Medarbejderens forhold til arbejdet drejer sig fx sikkerhed i jobbet eller om man oplever, at man er i risiko for at miste sit job, om man er tilfreds med jobbet og om man kan få balancen mellem arbejde og privatliv til at hænge sammen. Her kan fleksible arbejdstider spille en rolle.

5. Værdier på arbejdet drejer sig om tillid og troværdighed mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse, om retfærdighed og respekt samt rummelighed og socialt ansvar.

6. Krænkende adfærd drejer sig om sexchikane, trusler om vold, fysisk vold, mobning, drillerier, skænderier og konflikter samt sladder og bagtalelse.

 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø

Læs mere: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Vaerd-at-vide-om-arbejdsmiljo/Intro/Hvad-er-arbejdsmiljo/Psykosocialt-arbejdsmiljo 

 

     
This page load time was 0.060 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk