facebook   facebook   facebook

Undervisning og Materialer

Ditarbejdslivnu.dk og dilemmaspillet er blevet afprøvet og evalueret på flere erhvervsskoler. De undervisningsforløb, der er blevet brugt, kan du finde som downloads herunder, ligesom du kan downloade forslag til undervisningsmateriale.
 

UNDERVISNINGSFORLØB:

1. Brug samtalekort om de unges historier 

Formål: At få eleven til at identificere sig med andre unge og reflektere over, hvordan man selv ville handle i en lignende situation. Ved at høre om andre unge og deres erfaringer på arbejdsmarkedet kan eleven desuden erfare, at det er normalt at have den slags oplevelser på arbejdspladsen.

Lærervejledning til samtalekortene (om de unges historier
) (pdf)

Samtalekort for Fødevarer, jordbrug og oplevelser (pdf)
Samtalekort for Omsorg, sundhed og pædagogik (pdf)
Samtalekort for Kontor, handel og forretningsservice (pdf)
Samtalekort for Teknologi, byggeri og transport (pdf)
 

2. Brug samtalekort til dilemmaspillet

Formål: At få eleverne til at sætte ord på og snakke indbyrdes om, hvordan man kan handle i de forskellige situationer. Det er en måde at skabe åbenhed i klassen om, at nogen situationer kan være svære og gøre det legalt, at man ikke altid ved, hvad man skal gøre i en situation.

Lærervejledning til samtalekortene fra dilemmaspillet (pdf)

Samtalekort for Fødevarer, jordbrug og oplevelser (pdf)
Samtalekort for Omsorg, sundhed og pædagogik (pdf)
Samtalekort for Kontor, handel og forretningsservice (pdf)
Samtalekort for Teknologi, byggeri og transport (pdf)

Skema over fordele og ulemper ved de tre handlemåder (pdf)
 

2. Spil ROLLESPIL
Formål: Formålet er at få eleverne til at ’genkende’ de forskellige handlemåder, både når de ser dem hos andre mennesker, og når de selv bruger dem. Det er også en måde at få dem til at reflektere over fordele og ulemper ved de forskellige handlemåder og blive opmærksomme på, at der er forskellige måder at reagere på.

Lærervejledning til rollespilsundervisning (pdf)

Præsentation af de tre handlemåder (power point fra Social- og Sundhedsskolen Fyn)
 

3. Lav jeres egne DILEMMAER
Formål: Ved selv at skulle lave et dilemma får eleverne mulighed for at se nogle situationer udefra og få en forståelse af, hvorfor konflikter eller misforståelser opstår, og hvad man kan gøre ved dem. Formålet er også at få eleverne til at diskutere disse ting indbyrdes.

Lærervejledning til selv at lave dilemmaer (pdf) 

Skabelon over dilemma-opbygning (powerpoint)
 

4. Tal om trivsel - PSYKISK ARBEJDSMILJØ i klassen
Formål: At arbejde med det arbejdsmiljø, der er i klassen/skolen. Mange problematikker er de samme som på en arbejdsplads, men det kan være nemmere og mere relevant for eleverne at forholde sig til arbejdsmiljø i klassen. På den måde kan de desuden erfare, hvad der skal til for at få et godt arbejdsmiljø og være med til at sætte rammer, der kan styrke samværet i klassen.

Lærervejledning til at tale om trivsel - psykisk arbejdsmiljø i klassen (pdf)

Hvad handler psykisk arbejdsmiljø om? (pdf)


5. Tal om trivsel - klassens brug af SOCIALE MEDIER
Formål: At få eleverne til at forholde sig til brug af sociale medier og få dem inddraget i at lave nogle ’spilleregler’ for, hvordan man bruger dem i klassen. Formålet er også at få dem til at reflektere over, hvordan man kan skabe en måde at være sammen på gennem medierne.

Lærervejledning til at tale om trivsel - sociale medier (pdf)
 

6. Tal om trivsel - MOBNING OG CHIKANE i klassen og på arbejde
Formål: At give eleverne en forståelse af, hvad mobning er, hvad deres egen rolle og ansvar i det kan være, og hvad de skal gøre for at ændre det.

Lærervejledning til at tale om trivsel - mobning og chikane i klassen og på arbejde (pdf)


7. Lav en QUIZ (og find svarene på www.ditarbejdslivnu.dk)

Download quiz-spørgsmålene (pdf)

8. Undervis ud fra de unges historier

Lærervejledning til at bruge de unges historier (pdf)

9. Undervis ud fra elevernes praktik-erfaringer

Lærervejledning til at bruge praktik-erfaring (pdf)

Præsentation af de tre handlemåder (power point fra Social- og Sundhedsskolen Fyn)
 

10. Undervis i de tre handlemåder
Formål: At få eleverne til at reflektere over fordele og ulemper ved de forskellige handlemåder.

Lærervejledning til at undervise i de tre handlemåder (pdf)

Beskrivelse af de tre handlemåder
 (pdf)

Præsentation af de tre handlemåder (power point fra Social- og Sundhedsskolen Fyn)

     
eudtube.dk
IT- og vidensdeling på EMU. Mangler du inspiration til din undervisning?eudtube.dk er en delingsportal, hvor du kan downloade andres undervisningsforløb, hente bekendtgørelser mm. Udarbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
   
   
     
This page load time was 0.065 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk