facebook   facebook   facebook

Spillet og hjemmesiden

Alle scenerne i spillet bygger på virkelige hændelser. Til slut i spillet vises en resultatside. Herfra kan man klikke på "se mine handlinger", og herefter vises alle scener og spillerens valg i en fotostrimmel. Klikkes der på disse scener, kommer man videre til de historier, som de enkelte dilemmaer/scener er bygget på.

Disse cases og historier er alle linket sammen under de emner, som ses under menuen Historier. Hensigten med dette er at give eleverne mulighed for at læse andres historier og dermed tage udgangspunkt i andres erfaringer.

De enkelte historier og cases er også linket sammen med infosiderne om de tre handlemåder, sådan at eleverne kan få en idé om, hvordan handlemåderne kan se ud i praksis. Der er også sammenhæng med de sider, som beskriver de emner, vi har inddelt historierne i, fx Mobning og chikane eller Grænser. Alle informationssider ligger under menuen Viden om.

Via spillet føres eleven frem og tilbage mellem spillet og virkelige cases og historier. Der er også direkte adgang til cases og historier fra hjemmesidens forside, men via spillet kobles disse historier sammen med de dilemmaer, som eleven gennemgår.

Baggrunden for historier og cases

Alle historie og cases er udviklet på baggrund af de kvalitative interviews, som har spillet en central rolle i spillets udvikling.
Historierne er ordnet efter emner og reaktionsmønstre, og målrettet de unge selv. Historierne handler om alt fra mobning og chikane til overarbejde og håndtering af Facebook.

Formålet med de personlige historier er at give de unge en oplevelse af, at de ikke er alene – at andre har prøvet noget lignende. De unge kan spejle sig i situationer og reaktionsmønstre og få ideer og inspiration til at håndtere lignende problemer. Samtidig giver historierne en mulighed for at diskutere dilemmaer og situationer ud fra virkelige hændelser.

     
Resultat
På spillets resultatside kan eleven klikke på de enkelte bjælker og læse mere om, hvorfor det fx kan være godt at være konfronterende en gang imellem.
     
Scenerne
På de enkelte scener under "Se mine svar", kan eleven klikke for at læse den virkelige historie bag scenen.
     
This page load time was 0.029 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk