facebook   facebook   facebook

Introduktion til lærerne

Hjemmesiden består af tre dele; et dilemmaspil, casehistorier og en vidensbank.

Det er meningen, at eleverne via dilemmaspillet skal få mulighed for at reflektere over, hvordan de selv handler, når de stilles overfor udfordringer i relation til psykisk arbejdsmiljø, og at man fra spillet går videre til de andre dele. Der kan også laves en generel introduktion til psykisk arbejdsmiljø, inden spillet påbegyndes.

 

Det er vigtigt, når man arbejder med handlemåderne, at man snakker om dem som værende lige gode. Der er fordele og ulemper ved dem alle, og det afhænger oftest af personen eller situationen, hvilken handlemåde, der er den bedste.

Overvejelser i undervisningen:

  • Vores erfaring med hjemmesiden er, at det er en god ide at starte med, at eleverne spiller spillet hver for sig. Det er en måde at få dem i gang med undervisningen, men også en måde at få dem i gang med at reflektere over og forholde sig til de forskellige dilemmaer og deres problematikker.
  • Efter at have spillet spillet er det forskelligt, hvad man kan gøre:
  • Nogle lærere oplevede, at det fungerede godt, når eleverne gik videre med at læse historierne fra andre unge, for nu hvor de havde gjort sig deres egne tanker om psykisk arbejdsmiljø, var det interessant at læse om, hvad andre unge havde gjort. Nogle elever sagde, at historierne næsten var bedre end spillet.
  • Nogle lærere oplevede, at det var en god ide at snakke om dilemmaerne fra spillet lige efter, eleverne havde spillet det. På den måde var eleverne stadig 'vågne' og aktive, hvilket gjorde dem mere engagerede i klasse diskussionen, end hvis de først skulle have læst historierne.
     

Spillet starter med at spilleren (eleven) møder på arbejde om morgenen og slutter med, at spileren bliver spurgt, om han vil arbejde over, lige inden han går hjem. Undervejs skal spilleren tage stilling til forskellige dilemmaer på arbejdspladsen. De handlemåder, eleven kan vælge, falder inden for tre typiske handlemåder, nemlig aktiv, passiv og konfronterende. Der er ikke nogen af disse handlemåder, der er rigtige eller forkerte – men der kan være fordele og ulemper ved at handle på den ene eller den anden måde. Det er derfor også vigtigt at præsentere handlemåderne som værende lige gode (se introduktion til eleverne).
 

 

     
Resultat
På spillets resultatside kan eleven klikke på de enkelte bjælker og læse mere om, hvorfor det fx kan være godt at være konfronterende en gang imellem.
     
This page load time was 0.039 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk