facebook   facebook   facebook

De 3 handlemåder

Konfronterende, Passiv eller Aktiv?

De tre handlemåder skal ikke forstås som tre forskellige persontyper, men som tre forskellige måder at håndtere situationer på. Det er nogle handlemåder, som alle mennesker bruger, men det er forskelligt, hvor ofte de bruger den enkelte handlemåde og i hvilke situationer. Opdelingen i de tre handlemåder er lavet for at have et udgangspunkt for at snakke om de forskellige situationer.

Formålet er at vise, hvilke handlemuligheder, der kan være tilgængelige for de unge, og at disse handlemuligheder kan være meget forskellige. Ofte ikke er der ikke nogen ’rigtig’ måde at handle på. Det, der er rigtigt for den ene person, kan være forkert for den anden, og det afhænger af situationen, humøret, hvem der er involveret osv. Den ene dag vil man måske handle konfronterende, den næste dag vil man handle passivt. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvor man har sine grænser og acceptere, at de kan være forskellige - ikke kun fra person til person, men også fra situation til situation.

De tre handlemåder kan bruges som en måde til at få eleverne til at reflektere over, hvordan de selv handler i forskellige situationer, og hvorfor de gør det - og også hvorfor andre, fx deres kolleger eller arbejdsgiver, handler på en bestemt måde. Formålet med denne tilgang er også at gøre spilleren opmærksom på, at der oftest ikke er én skyldig person i en problematik vedrørende dårligt psykisk arbejdsmiljø, men at alle med deres handlinger har et ansvar.

Hvis man har været meget konfronterende og fx skældt en kollega ud, så er det måske forståeligt, at kollegaen ikke hilser næste dag, og så må man tage ansvar for sin handling og overveje, om en undskyldning er på sin plads. På denne måde har eleverne mulighed for at blive mere bevidste om deres egne og andres reaktioner, og har større mulighed for at acceptere og forstå dem - eller ændre dem.

Eleven bliver også bedre til at se, hvad der er uaaceptabelt adfærd fra fx en chef eller en kollega og forstå, at selvom alle har et ansvar, så er et godt arbejdsmiljø et kollektivt ansvar og det formelle endelige ansvar er chefens.

Ved at demonstrere de forskellige handlemåder, er målet også at legitimere alle de følelser, de unge kan opleve i svære situationer på arbejdspladsen. Det er vigtigt at disse følelser og handlinger gøres acceptable og at forsøge at skabe et rum for at tale om dem i undervisnings-situationen. Mange af de situationer, man som praktikant og nyuddannet oplever på arbejdspladsen kan være svære at tale om, fordi de ofte er behæftet med en følelse af skam, eller med en oplevelse af, at det er pinligt at føle på en bestemt måde.

Mange føler, det er dem selv, der er noget galt med, hvis de fx bliver kede af, at en kollega ikke hilser, og det er vigtigt at vise, at det er en normal og forståelig måde at reagere på i den situation, og at det er kollegaen, der er galt på den. Derfor er det vigtigt, at der skabes en forståelse for de tre forskellige handlemåder igennem hele spillet.

     
Hvordan handler man aktivt?
Aktiv handlemåde handler om løsninger og ansvar - og at se en sag fra begge sider. Men pas på du ikke tager ansvar for noget, som du ikke kan ændre!
   
   
     
Hvordan handler man passivt?
Nogle gange skal man ikke bare se passivt til - og nogle gange er det en god idé at forholde sig passivt. Men hvornår skal man gøre hvad?
   
   
     
Hvordan er man konfronterende?
Det kan lyde så negativt, men nogle gange er det vigtigt at tage konfrontationen.
   
   
     
This page load time was 0.025 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk